Microbiologie en infectieziekten online dating Free no sign up private adult chat

De gehele keten van fundamenteel onderzoek tot een meer persoonlijke benadering van preventie en behandeling alsmede de financiële implicaties bepalen of de doelstelling op het gebied van duurzame gezondheid dichterbij komt.

Duurzaamheid is noodzakelijk, omdat bij ongewijzigd beleid de kosten van de gezondheidszorg onverantwoord hoog worden, het aantal patiënten in ziekenhuizen veel te groot wordt voor het aantal handen en hersenen aan het bed en we met z'n allen de zorg voor de groeiende groep kwetsbare ouderen niet meer kunnen bolwerken.

De wetenschap staat voor niets, maar hoe blijft alles dat reeds kan en nog mogelijk wordt, betaalbaar?

Gaat straks daadwerkelijk een kwart van het gezinsinkomen naar zorg?

De eisen die ten aanzien van de kennis van dit vakgebied aan de basisarts worden gesteld, betreffen vooral inzicht in infectieziekten en infectieprocessen, en niet zozeer het paraat hebben van een grote feitenkennis.

Bij de opzet van Microbiologie en infectieziekten is hiermee rekening gehouden.

Dankzij hun netwerken in gezondheidszorg en preventie kunnen zij bijdragen leveren aan de brede implementatie van wetenschappelijke kennis.

Een andere vorm van implementatie van medisch-biologische kennis is valorisatie.

Er kan al veel, maar er komen steeds meer nog betere en vaak ook duurdere behandelingen bij.

Wetenschappelijke samenwerking en innovatie zijn de sleutelwoorden om de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

Alleen op deze manier kan duurzame zorg gerealiseerd worden.

De indeling is, op een inleidend hoofdstuk na, geheel gebaseerd op klinisch relevante groepen infectieziekten, waarbij in elk hoofdstuk de nadruk is gelegd op die infectieziekten die een in Nederland of Vlaanderen werkzame arts regelmatig tegenkomt.

De hoofdstukken zijn in ruime mate van casuïstiek en illustraties voorzien.

Leave a Reply