Søger kæreste Horsens

A: Licensinspektører har ingen lovhjemmel til at komme ind i dit private hjem.

De er at betragte som privatpersoner i den henseende.

Denne guide er for dem, der ikke har lyst til at betale medielicens på baggrund af at eje moderne teknologi.

Man skal fra starten gøre sig klart, at DRs magtbase ligger i den ubegrundede frygt for, at de kan “gøre én noget”, og at de kan finde ud af forhold om dig, som de reelt ikke kan.

Man skal sende DR en mail, hvor i man klager over, at de uretmæssigt har tilmeldt én. Alligevel har I imod min vilje og i strid med loven tilmeldt mig medielicensen.

Jeg forventer naturligvis, at I får annulleret SKATs inddrivelse af den ulovligt opkrævede licens. den ordlyd kontakter DR SKAT og stopper inddrivelseskravet imod en.

Jeg anmoder venligst om, at I frafalder kravet imod mig, og jeg anmoder om aktindsigt i min licenssag, så jeg kan få overblik over grunden til den fejlagtige tilmelding.

Husk at overholde tidsfristen for aktindsigt som angivet i forvaltningsloven.

Når man søger om aktindsigt, så SKAL DR som udgangspunkt svare en i løbet af 10 arbejdsdage, dvs. I tilfælde af at man skriver et brev til dem, fordi de netop har tilmeldt en, så vil kravet om at give aktindsigt i DR’s beviser mod en, være nøglen til at få dem til at opgive kravet mod en.Ordningen er indlysende nok ikke rimelig, og derfor skal du ikke have det dårligt med at udøve denne form for civil ulydighed.For som en klog person engang sagde: “Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt”.Den eneste måde DR kan se, om du ejer et tv på, er ved at kigge gennem dit vindue fra offentligt tilgængeligt område.Q: Hvad hvis DR uopfordret sender mig et girokort eller en blanket, uden at jeg har tilmeldt mig, og uden at jeg har talt med nogen fra DR?

Leave a Reply